ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Koninie

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Koninie


WSPÓŁPRACA

 

W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracujemy z:

  • rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi,
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie,
  • poradniami zdrowia psychicznego z regionu konińskiego,
  • szpitalami psychiatrycznymi z terenu wielkopolski,
  • zakładami opieki zdrowotnej (poradnie podstawowej opieki i specjalistycznej),

- Fundacją Aktywizacja w Warszawie- Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu,

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie,

- Bank Żywności w Koninie,

  • kościołami i związkami wyznaniowymi:

- Parafią Rzymsko-Katolicką Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie,

- Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie,

- Kino Helios w Koninie,

- Centrum Kultury i Sztuki OSKARD w Koninie,

  • placówkami oświatowymi:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,

- Zespół Szkół Medycznych i Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla dorosłych (Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie),

  • innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Głębockiem,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie,

- Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka Fundacji Mielnica w Koninie,

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Koninie,

- Dom Pomocy Społecznej w Koninie,

- Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara - Nadzieja - Miłość" w Odolanowie,

  • innymi osobami lub podmiotami:

- Urząd Miejski w Koninie,

- Miejski Rzecznik Konsumentów w Koninie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016  CMS   Odwiedzin: 29349

www.pat-komp.pl