ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Koninie

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Koninie


OFERTA TERAPEUTYCZNA

 

Usługi w Domu świadczone są w formie zajęć inywidualnych lub zespołowych.

            Proponujemy:

     Trening funkcjonowania w życiu codziennym-możesz rozwinąć zdolności prawidłowego funkcjonowania w sytuacjach dnia codziennego: zadbać o atrakcyjny wygląd zewnętrzny i swojego otoczenia, doskonalić umiejętności praktyczne (kulinarne, związane z prowadzeniem domu), gosodarowanie własnymi środkami finansowymi itp,

     Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemówmożesz  rozwinąć umiejętności, które pozwolą ci wzmocnić poczucie własnej wartości i kształtować pozytywne relacje z innymi ludźmi.

     Trening umiejętności spędzania czasu wolnegomożesz poszukiwać i rozwijać swoje zainteresowania.

     Terapia ruchowa– możesz poprawić swoją kondycję psychofizyczną poprzez zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

     Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych - udoskonallisz umiejętności w zakresie załatwiania spraw w instytucjach, urzędach.

     Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych pomożemy ci uzgodnić termin wizyty u lekarza, przypomnimy o terminie i pomożemy w prawidłowym zakupie leków itp.

     Poradnictwo socjalne- możesz uzyskać wsparcie i pomoc w obliczu codziennych trudności związanych z sytuacją socjalno – bytową, uzyskać informacje o posiadanych uprawnieniach i możliwościach.

     Psychoedukacjamożesz pogłębić wiedzę o chorobie i możliwościach jej leczenia.

     Integarcja ze środowiskiem-cele integracyjne realizowane są poprzez udział w licznych imprezach, festynach, piknikach integracyjnych, kiermaszach itp.

     Działalność charytatywnamożesz pomóc innym biorąc udział w charytatywnych akcjach społecznych np. na zasadach wolontariatu, organizując zbiórki.

     Inne formy - przygotowujące np. do podjęcia zatrudnienia, porzez udział w projektach realizowanych przez współpracujące z nami instytucje i oraganizacje pozarządowe, pisanie aplikacji, nauka obsługi komputera itp.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016  CMS   Odwiedzin: 29335

www.pat-komp.pl