ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Koninie

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Koninie


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (EU) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie z siedzibą w Koninie, ul. 11 Listopada 19, którego reprezentuje Pani Dagmara Szymańska -Góralska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie.

2. Inspektorem ochrony danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koninie jest Pani Aneta Janiak, e-mail: sds.konin@op.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania przez Państwa pomocy i wsparcia ze strony ŚDS Konin, oraz uczestnictwa w zajęciach w tejże placówce na podstawie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych oraz ustaw i przepisów branżowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ŚDS Konin.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: wymogiem ustawowym. Jest Pani /Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie możliwość uczestnictwa w zajęciach ŚDS, uzyskania pomocy oraz wsparcia przez naszą instytucję.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016  CMS   Odwiedzin: 29340

www.pat-komp.pl