ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Koninie

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Koninie


O NAS

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie typ A – jako ośrodek wsparcia dziennego w swojej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej udzielając wsparcia osobom dotkiętym kryzysem psychicznym.
Istniejemy od maja 1999 roku. Ilość miejsc – 20.
 
 
Ośrodek tworzą:
Zespół wspierająco-aktywizujący - tworzą pracownicy merytoryczni ośrodka, głównym celem jest udzielanie wsparcia i aktywizacja uczestników,
 
Rada Domu - tworzą wszyscy aktualni uczestnicy Domu, głównym celem jest kształtowanie samorządności oraz podejmowanie własnych inicjatyw, spotkania Rady Domu odbywają się, co najmniej, raz w tygodniu, zebrania są protokołowane,
 
pracownicy obsługi - pozostali pracownicy dbający o sprawne funkcjonowanie ośrodka.
           
 
 
Jeśli chcesz:
     poznać osoby z podobnymi doświadczeniami,
     otrzymać wsparcie i zrozumienie,
     odkryć talenty i rozwinąć zainteresowania,
     dowiedzieć się czegoś o sobie i swojej chorobie,
     nauczyć się nowych umiejętności,
     poprawić swoją kondycję psychofizyczną,
     spędzić miło czas,
     pomóc sobie i innym.
 
 
Zapraszamy
Uczestnicy i Pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
 
 
"Do ośrodka przychodzę bo lubię. Pomagam sobie i innym, w ten spodób się realizuję."
Łukasz, lat 31
 
"Przychodzę do ośrodka, żeby nie siedzieć w domu, spotykać się z ludźmi, uczestniczyć w zajęciach, które są dopasowane do choroby."
Piotr, lat 31
 
"Bardzo jestem zadowolona, że tu chodzę i pomagam."
Ela, lat 56
 
"Przychodzę aby czynnie spędzać czas (...), rozwijać swoje zainteresowania."
Danuta, lat 63 
 
"Spotykam się z przyjaciółmi (...) podoba mi się tutaj (...) mam fajnych kolegów."
Maciek, lat 33
 
"Przychodzę tutaj bo jest dla mnie ważna terapia dla mojego zdrowia."
Mirka, lat 72
 
"Do spędzania czasu na zajęcia..."
Henia, lat 64
 
"(...) spotykam się z przyjaciółmi (...) jestem tu ponieważ mi się tu podoba."
 Grześ, lat 31
 
"Wychodzimy na spacery, są różne wyjazdy, są różne zajęcia."
Magda, lat 32
 
"Aby przyjemnie spędzić czas. Poprawić relacje międzyludzkie, aby uczestniczyć w zajęciach.(...) aby poznawać nowych ludzi"
Grzegorz, lat 25

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016  CMS   Odwiedzin: 29341

www.pat-komp.pl